Skelbimai

Brangūs parapijiečiai ir draugai, Su šv. Velykomis!!! Kristus Prisikėlė, iš tiesų Prisikėlė! Velykos nereiškia, kad krikščionio gyvenimas taps apvalytas nuo kančių ir problemų. Gyvenimas neprivalo būti nepatogus, bet labai svarbu, jog būtų prasmingas. Prisikėlimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui su visais žiedais ir spygliais suteikia visiškai naują prasmę. Prisikėlimas nepraėjo, prisikėlimas pasiekė mus ir pagavo. Esame Jo, prisikėlusio Viešpaties, įsitvėrę ir žinome, jog ir mus tvirtai laiko, kai mūsų rankos nusilpsta. Esame įsitvėrę Jo rankos, ir tada esame susikibę už rankų vienas su kitu. Prisikėlusio Viešpaties džiaugsmo ir palaimos Jums ir Jūsų namams kun. Žilvinas

Skelbimai

Esant net ir tokiai situacijai, kviečiame išlikti ištikimi Jėzui ir dalyvauti mišiose. Tiesa, vyks netradiciniu būdu. Kviečiame prisijungti prie Facebook paskyros ,,Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo parapija“. Mišios taip pat bus transliuojamos ir kun. klebono paskyroje ,, Žilvinas Zinkevičius“. Šie metai ne tradiciniai, bet galime šiuo laikotarpiu pasimokyti, tapti atsakingesni. Per didžiąsias metų šventes išlikime ištikimi maldai, išlikime bendruomenėje ir melskimės kartu.
Visų mišių laikai taip pat yra ,,Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo parapija“ Facebook paskyroje.
https://bit.ly/3bTmfB0