Uncategorized

Karštą birželio 27 dienos pavakarę, Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje 13 Panevėžiuko vaikų priėmė Pirmos Komunijos Šventąjį Sakramentą. Nors ruošėmės jau nuo praeitų metų spalio mėnesio, tačiau buvom užklupti visuotinės Korona viruso pandemijos. Be galo didžiuojuosi, kad mūsų klebonas kunigas Žilvinas Zinkevičius suteikė galimybę visiems dalyvauti šv. Mišiose nuotoliniu būdu ir visą šį ypač sudėtingą laikotarpį mus vienijo tiesioginės šv. Mišių transliacijos Facebook tinkle. Atskirą padėką Visų tėvelių vardų norėčiau pareikšt mūsų mokytojai Laimai, kuri visiems mūsų vaikams padėjo suprasti bei išmokti kas ir kaip, suprasti kas tai Dievas ir kas katalikų bažnyčia, suprasti Pirmosios Komunijos Sakramento svarbą bei tinkamai tam pasiruošti. Mūsų parapija, bei šv. Mišios yra unikalios, tuom, kad Panevėžiuko jaunimas jas praturtina nuostabaus skambesio giesmėmis. Nuoširdus dėkui kiekvienam, kuris kas sekmadienį, netgi gilios pandemijos metu buvo su visos parapijos tikinčiaisiais bei praturtino Šv. Mišių auką įtraukiančiomis giesmėmis. Nors ir neįprastos situacijos metu mūsų vaikų Pirmosios Komunijos Sakramentas tapo be galo šilta švente visai tikinčiųjų bendruomenei. Dar kartelį sveikindamas visą bendruomenę ypatingai dėkojame mūsų tėveliui Žilvinui, už paprastumą, nuoširdumą bei be galo sakralių dalykų perteikimą vaikams netgi ir visuotinio iššūkio laikmečiu. Šiandien vykusioje šventėje sausakimšoje bažnyčioje ypatinga atmosfera, šventės metu didingai skambėjo vargonininkės Jolantos Stašinskienės giedamos giesmės, kurios praskaidrino vaikų jaudulį, bei suteikė tam tikros didybės bei šventiškumo. Vaikų švytinčios akys, pasakė viską. Kaip tėvas tikiuosi, kad Pirmosios Komunijos patirtis paskatins mūsų jaunąją kartą tapti aktyviais bažnyčios bendruomenės nariais.


Mindaugas Maciulevičius

Uncategorized

“Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas.” (1 Kor 10, 16-17)

Jaudulys ir didelė laimė stebint savo vaiką pirmą kartą žengiant priimti šv. Sakramentą. Šventinė ceremonija vyko Babtų bažnyčioje birželio 27-ios popietę. Džiugu buvo matyti spindinčias vaikų akis, susijaudinusius tėvus ir jausti bendrumą.
Už neįkainojamas pirmąsias pamokas ir pasiruošimą šv. Komunijai visų tėvelių vardu dėkoju katechetei Kamilei ir kun. Žilvinui, taip pat nuoširdžiai dėkoju Kėdainių krašto sakraliniam ansambliui Glorija (vad. Gintarė Bražinskienė ir Jolanta Stašinskienė), savo giesmėmis praturtinusiomis šventinę ceremoniją.
Kaip sakė kunigas, tenebūna tai pirmas ir paskutinis kartas, kada vaikai priima šv. Komuniją. Auginkite savo tikėjimą ir priimkite Dievą atviromis širdimis.

Eglė R.