Uncategorized

Birželio 17 dieną vyko neeilinės šv. Mišios. Jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius bei mons. Artūras Jagelavičius. Tiesa, Sutvirtinimo sakramento kelias buvo nelengvas: jaunimui reikėjo išlaikyti kun. Žilvino paruoštą testą, atlikti išpažintį ir tada po didelių apsisprendimų kada daryti šv. Mišias, įvyko Sutvirtinimo sakramento įteikimas. Buvo smagu matyti gausų būrį jaunimo. Po tiek laiko buvo labai smagu pamatyti pilną bažnyčią žmonių. Ačiū svečiams, kad atvyko ir padarė šventę ne tik sutvirtinamiesiems, ačiū visiems dalyvavusiems šv. Mišiose, ačiū choristams. Kviečiame aktyviau dalyvauti penktadienio šv. Mišiose ir pasiklausyti giedančio jaunimo.

Sutvirtinamoji Vaiva Stonytė

Uncategorized

Birželio 14 dieną Bažnyčia šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Šią dieną Babtų bažnyčioje taip pat buvo švenčiami šv. Antano Paduviečio atlaidai ir minima Gedulo ir Vilties diena. Klebonas šv. Mišių metu meldėsi už visus Antanus ir Antaninas, taip pat už gyvus ir mirusius tremtinius. Pamokslo metu, tikintieji buvo raginami nuolat priiminėti šv. Komuniją, kurios dėka mes tampame vis panašesniais į Tą kurį priimame. Šv. Mišių pabaigoje buvo laiminami pirmieji šių metų žolynai bei susirinkusios šeimos. Pabaigoje buvo einama Devintinių procesija, kurios metu buvo skaitomos 4 Evangelijos. Po šv. Mišių Gedulo ir Vilties dieną, Babtų kultūros centro folkloro kolektyvas “ Vėrupė“ minėjo dainomis ir muzika. Gedulo ir vilties dieną buvo kartu su tremtiniais ir bendruomene Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Koncertą papuošė smuikininkas Kristupas Trečiokas, mokytoja Vilija Žilinskienė, iš Kauno „Vyturio“ gimnazijos.Lietuvių liaudies ir autorių kurtos dainos sugraudino ne vieną klausytoją. Vėliau buvo padėtos gėlės prie šventoriuje esančio paminklo, skirto tremtiniams atminti.