Parapijos skelbimai 2023 02 24

  1. Gavėnios laiko penktadieniais po vakarinių šv. Mišių (18 val.) ir sekmadieniais po šv. Mišių (10 val.) , Babtų bažnyčioje bus apmąstomas Kristaus kančios kelias.

2. Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. bažnyčioje bus giedami Graudūs verksmai.

3. Šį sekmadienį, vasario 26 dieną, visos aukos bus skirtos Ukrainai paremti.

4. Kiekvieną sekmadienį švč. Sakramento adoracija, Babtų bažnyčioje vyksta nuo 8 val. iki 10 val. šv. Mišių. Šiais metais, Lietuvos vyskupai ragina melstis už pašaukimus į kunigystę.

2023-02-24
Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos