Parapijos skelbimai 2023 03 03

  1. Gavėnios laiko penktadieniais po vakarinių šv. Mišių (18 val.) ir sekmadieniais po šv. Mišių

(10 val.) , Babtų bažnyčioje bus apmąstomas Kristaus kančios kelias.

2. Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. bažnyčioje bus giedami Graudūs verksmai.

3. Kovo 11-ąją, šeštadienį, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones. Po šv. Mišių, Babtų miestelio centre bus Lietuvos Vėliavos pakėlimas ir šventė.

4. Kviečiame paskirti 1,2 % Gyventojų Pajamų Mokesčio (GPM), mūsų parapijoms. Parapijų rekvizitai puslapyje: www.babtuparapija.lt

5. Kovo 5-ąją, sekmadienį, Maldų už lietuvius visame pasaulyje diena. Šv. Mišių metu, melsimės už visus lietuvius esančius tiek Lietuvoje, tiek išvykusius į svetimas šalis.

6. Kovo 6-8 dienomis, šv. Mišių nebus. Klebonas bus išvykęs į rekolekcijas. Esant skubiam atvejui (laidotuvės ar pas ligonį), bus ieškoma kunigo kuris pavaduotų.

7. Kiekvieną sekmadienį švč. Sakramento adoracija, Babtų bažnyčioje vyksta nuo 8 val. iki 10 val. šv. Mišių. Šiais metais, Lietuvos vyskupai ragina melstis už pašaukimus į kunigystę.

2023-03-03
Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos