Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai

Birželio 28 dieną Babtų Šv. Apašt. Petro ir Povilo atlaidai bene didžiausia šventė mūsų parapijoje. Šiemet ji buvo kitokia, tačiau ne ką mažiau aktyvesnė. Diena prasidėjo nuo šv. Mišių. Šv. Aukojo  kun. Algis Baniulis SJ iš Kauno šv. Pranciškaus Ksavero rektorato. Šv. Mišių pradžioje buvo daroma procesija su Švč. Sakramentu aplink bažnyčią. Pamokslo metu, tėvas Algis kalbėjo apie apaštalų Petro ir Pauliaus silpnumus bei kad jie vis dėlto po nuopolių išliko ištikimi Kristui. Kunigas ragino ir susirinkusius tikinčiuosius, nebijoti savo nupuolimų bet pirmiausia, kas svarbiausia, su jais nesusigyvent bet leistis Dievui kad jis mus „prikeltų“ naujam gyvenimui su Kristumi.

Šv. Mišių pabaigoje, parapijos klebonas kun. Žilvinas Zinkevičius visiems padėkojo už prisidėjimą prie atlaidų: procesijos dalyviams, choristams, patarnautojams. Taip pat, kaip jau tapo gražia tradicija, klebonas parapijos vardu kasmet per atlaidus padėkoja bei apdovanoja vieną iš parapijiečių. Šiemet padėka buvo skirta Aleksandrui Michelkevičiui, už ilgalaikį savo patalpų leidimą naudotis Babtų parapijos Carito reikmėms.

Po šv. Mišių atlaidų šventimas tęsėsi bažnyčios kieme kur skambėjo muzika. Ją mums dovanojo Labūnavos muzikos kapela ,,Barupė" (vad. Algirdas Kučiauskas). Taip pat visi puikiai leido laiką prie suneštinio pikniko bei nuostabiai skanio troškinio. Skambėjo juokas, džiugūs balsai bei gera muzika.

Vakare šventę vainikavo sakralinės muzikos valanda su ,,Muzikiniu trio". Skambėjo Natalijos Krauter atliekamos dainos ir giesmės. Smuiku grojo Rima Švėgždaitė; akomponavo – Lina Burbaitė Vaitkuvienė.   Ačiū visiems dalyvavusiems ir nepamiršusiems šios šventės.

Vaiva Stonytė

2023-02-15
Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos