Uncategorized

Birželio 14-osios minėjimas

Birželio 14 dieną Bažnyčia šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Šią dieną Babtų bažnyčioje taip pat buvo švenčiami šv. Antano Paduviečio atlaidai ir minima Gedulo ir Vilties diena. Klebonas šv. Mišių metu meldėsi už visus Antanus ir Antaninas, taip pat už gyvus ir mirusius tremtinius. Pamokslo metu, tikintieji buvo raginami nuolat priiminėti šv. Komuniją, kurios dėka mes tampame vis panašesniais į Tą kurį priimame. Šv. Mišių pabaigoje buvo laiminami pirmieji šių metų žolynai bei susirinkusios šeimos. Pabaigoje buvo einama Devintinių procesija, kurios metu buvo skaitomos 4 Evangelijos. Po šv. Mišių Gedulo ir Vilties dieną, Babtų kultūros centro folkloro kolektyvas “ Vėrupė“ minėjo dainomis ir muzika. Gedulo ir vilties dieną buvo kartu su tremtiniais ir bendruomene Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Koncertą papuošė smuikininkas Kristupas Trečiokas, mokytoja Vilija Žilinskienė, iš Kauno „Vyturio“ gimnazijos.Lietuvių liaudies ir autorių kurtos dainos sugraudino ne vieną klausytoją. Vėliau buvo padėtos gėlės prie šventoriuje esančio paminklo, skirto tremtiniams atminti.

Leave a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *