Parama parapijai

Dėl paramos Bažnyčiai
Remiantis Penktuoju Bažnyčios įsakymu -„Paremk Bažnyčią" ir 2005-04-24 parapijos tikinčiųjų susirinkime priimtu nutarimu, primename parapijiečiams pareigą prisidėti prie savosios parapijos bažnyčios statybos ir išlaikymo kasmetine parama. Paramos dydis nėra nustatytas, tad kiekvienas parapijietis, prisideda pagal savo galimybes. Tai galime atlikti apsilankius parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas įrašo Jūsų skiriamą paramą į paramos knygą ir šeimos kortelę, arba - bankiniu pavedimu į parapijos sąskaitą.


Dėl GPM parama bažnyčiai:
Parapijas galite paremti pervesdami 1,2 proc. GPM iki gegužės 1d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512 versija 4 galima pildyti elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Parapijų rekvizitai:

Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapija.
Įm. kodas: 191245124.
Nevėžio 4a, Babtai, Kauno raj.
Swedbank
Sąskaitos numeris: LT42 7300 0101 5429 4581

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija.
Įm. kodas: 191245843.
Nevėžio 42, Panevėžiukiukas, Kauno raj.
Swedbank
Sąskaitos numeris: LT03 7300 0101 5429 3634
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos