ĮVYKIŲ ARCHYVAS

Mokslo metų pradžia

Kaip greit bėga laikas.  Atrodo, tik vakar vasara kvietė džiaugtis žydinčiomis pievomis, kvepiančiu medumi, gaiviu Nevėžio vandeniu.  Ir štai… Miškais ir paupiais braidantis rūkas, žibantys rasos lašai voratinklių gijose skelbia- ruduo. Šiandien nuo pat ryto Babtuose sujudimas –skubėjo pasipuošę, nešini gėlėmis patys mažiausi pirmaklasiai, vyresni mokiniai, jų artimieji, pedagogai. Iškilminga Mokslo ir žinių dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Žilvinas Zinkevičius. Po šv. Mišių miestelio centre vyko Mokslo metų atidarymo šventė. Lydimi orkestro mokiniai žygiavo į gimnaziją, į pirmąją mokslo metų pamoką. Lai šios dienos įspūdžiai įkvepia kiekvieną kūrybingiems, naujas idėjas teikiantiems mokslo metams.

Šv. Mišių nutraukosŠiluvos Švč. Mergelės Marijos medaliu apdovanota parapijietė 

Birželio 24 d., pirmadienį, švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius Algirdas Jurevičius aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo  Eleną BAKIENĘ – už pasiaukojantį įsijungimą į Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos Carito veiklą, jautrumą gyvenimo nuskriaustiems žmonėms, dalyvavimą savanoriškoje veikloje ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą.