PRISIDĖJIMAS PRIE PARAPIJOS

Mielieji!

Už parapijos aukotojus, geradarius savanorius kiekvieną antradienį 18 val. yra aukojamos Šv. Mišios, gyviesiems parašant Dievo palaimos, o mirusiems amžinojo atilsio.


 

Pauakoti parapijai galima įvairiausiais būdais:

Atnešant auką parapijos klebonui, savo auką pauakojant į aukų dėžutes esančias bažnyčiose ar pervedant į parapijos sąskaitą:

  • Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapija   Įmonės Kodas 191245124    AB Swedbank a/s LT42 7300 0101 5429 4581
  • Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija   Įmonės kodas 191245843   AB Swedbank a/s LT03 7300 0101 5429 3634

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą,

skiriant 1.2% GPM mūsų parapijai.

Kviečiame paremti ir šiais metais Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapiją ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją . Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti VMI. Prašymą galima išsiųsti laišku arba elektroniniu būdu, kas yra prisijungę prie VMI. Tai padaryti reikia iki gegužės 1 d.

Mūsų rekvizitai:

  • Pavadinimas: Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapija įmonės kodas: 191245124 adresas: Nevėžio g. 4A, Babtai Kauno raj, 54331
  • Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Įmonės kodas 191245843 AB Swedbank a/s LT03 7300 0101 5429 3634 Adresas Nevėžio g. 42 Panevėžiuko km. Babtų sen. Kauno raj. 54288

Galimybė savanoriauti

 
Norintiems įsitraukti į parapijos gyvenimą ir savanoriauti kviečiame atvykti pas kleboną pasikalbėti.
 

Dėkojame parapijos geradariams

Viešpats Jėzus sako:
„Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ (Lk 6, 38)
Parapija dėkinga geradariams, įvairiais būdais prisidedantiems prie Bažnyčios misijos.