Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

Luko 2, 40

Apie

1672 m. Žemaičių ir Babtų seniūno Viktorino Mlečkos teikimu karalius Mykolas Kaributas Višnioveckis įsteigė Vandžiogalos bažnyčios filiją – Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčiąir skyrė jaidu valakus žemės. Tai buvo pirmoji bažnyčia Babtuose. 1774m. įkurta jau savarankiška Babtų parapija. 1771 m. dvarininko Prozoro lėšomis bažnyčia atnaujinta, bet per 1830 m. gaisrą ji sudegė. Tais pačiais metais, toje pačioje vietoje ir ant tų pačių pamatų pastatyta laikina apvalių rąstų bažnytėlė. Babtų parapijos klebonas Mikalojus Petraševičius ėmėsi atstatyti sudegusią bažnyčią. Jis paaukojo savo pinigus ir 1851 m. pradėjo statybą.

Kviečiame paremti parapiją

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų aukas, visokeriopą paramą bei meilę savo parapijos bažnyčiai. Džiaugiuosi, Jūsų gerumu, bendryste ir supratingumu, kylančiu iš tikėjimo ir maldos. Parapija gyvuoja tik JŪSŲ dosnumo bei gerumo dėka, tad kviečiu ir toliau remti savo parapiją ne tik aukomis, bet ir malda už mus visus.
Prisidėti prie parapijos

Mišių laikai

Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Sekmadieniais 10:00 val.
Antradieniais - penktadieniais
18:00 val

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Sekmadieniais 12:00 val.

Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Sekmadieniais 8:30 val.
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos
arrow-right