Piligriminis žygis – tradicinis keliavimas, siekiant aplankyti piligrimų pamėgtas vietas, turinčias religinę reikšmę. Į tokį žygį keliavo ir Babtų parapijos jaunimas. Ėjome maršrutu Lyduvėnai-Šiluva, penkiolika kilometrų. Praplėtėme savo žinių bagažą apie Šiluvą, Lyduvėnus, kuo žymi Šiluva ir jos apylinkės. Besigėrėdami lietuvišku gamtos grožiu, pabendravę su naujai sutiktais žmonėmis, dar labiau pažinę vieni kitus ir dar paskutinius kilometrus gavę atgaivinusį gausų lietų pasiekėme savo žygio tikslą - Šiluvą. Čia mūsų laukė šio žygio pabaiga ir užsitarnautas poilsis. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, su naujuoju naujuoju Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu, meldėmės: „Viešpatie, duok ugnies! Uždek širdį imti kryžių. Imti kryžių – tai daryti sprendimą, priimti iššūkį, atlikti atidėliotą darbą“. Mūsų parapijos jaunimas džiaugėsi turėdami galimybę dalyvauti tokiame žygyje, patyrė naują nuotykį, džiaugėsi turėdami galimybę geriau pažinti vienas kitą, turėjo galimybę pabūti tarp naujų žmonių ir sukurti naujas pažintis. Visi mėgavosi gera kompanija, geru oru, gera nuotaika ir gerai praleistu laiku .

Vaiva Stonytė

Brangūs parapijiečiai ir draugai, Su šv. Velykomis!!! Kristus Prisikėlė, iš tiesų Prisikėlė! Velykos nereiškia, kad krikščionio gyvenimas taps apvalytas nuo kančių ir problemų. Gyvenimas neprivalo būti nepatogus, bet labai svarbu, jog būtų prasmingas. Prisikėlimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui su visais žiedais ir spygliais suteikia visiškai naują prasmę. Prisikėlimas nepraėjo, prisikėlimas pasiekė mus ir pagavo. Esame Jo, prisikėlusio Viešpaties, įsitvėrę ir žinome, jog ir mus tvirtai laiko, kai mūsų rankos nusilpsta. Esame įsitvėrę Jo rankos, ir tada esame susikibę už rankų vienas su kitu. Prisikėlusio Viešpaties džiaugsmo ir palaimos Jums ir Jūsų namams kun. Žilvinas

Esant net ir tokiai situacijai, kviečiame išlikti ištikimi Jėzui ir dalyvauti mišiose. Tiesa, vyks netradiciniu būdu. Kviečiame prisijungti prie Facebook paskyros ,,Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo parapija". Mišios taip pat bus transliuojamos ir kun. klebono paskyroje ,, Žilvinas Zinkevičius". Šie metai ne tradiciniai, bet galime šiuo laikotarpiu pasimokyti, tapti atsakingesni. Per didžiąsias metų šventes išlikime ištikimi maldai, išlikime bendruomenėje ir melskimės kartu.
Visų mišių laikai taip pat yra ,,Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo parapija" Facebook paskyroje.
https://bit.ly/3bTmfB0

Sekmadienį 12:00 ( 03-22 ) šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios.Bus meldžiamasi užsakytomis šv. Mišių intencijomis.Transliacija bus vykdoma per Facebook platformą.

Šią nuoroda : Transliacija

Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos