Babtų parapijos choristai Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 7 - 15 d.Šiluvoje švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, paminėtos šv. Jono Pauliaus II vizito 30 - osios metinės. Paskutinę atlaidų Padėkos dieną Babtų bažnyčios choristai dalyvavo 16 val. Mišiose Apsireiškimo koplyčioje ir savo giesmėmis šlovino bei dėkojo Mergelei Marijai už pavyzdį ištikimai vykdyti Tėvo valią.

                 Grįždami iš Šiluvos choristai užsuko į Ugionių kaimą, apsilankė mūrinėje  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir medinėje koplyčioje su stebuklingu šaltiniu. Pasakojama, kad 1657 m. lapkričio 28 d. virš šaltinio pasirodė Dievo Motinos paveikslas. Nuo tada prasidėjo Ugionių, kaip šventos vietos, lankymas. Žmonės tikėjo, kad šaltinio vandeniu praplautos skaudamos akys išgyja. Tikėdamiesi stebuklo ir choristai pasisėmė ir parsivežė stebuklingo vandens.         

Vida Sabaliauskienė

2023-09-18
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos