Birželio 14-oji

Gedulo ir Vilties dieną, neretas babtiškis užsuko ir aplankė bei uždegė žvakutes prie paminklo skirto žiauriems 1940-1941 metų trėmimams. Vakare buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius ir gyvus tremtinius. Šv. Mišiose ir po jų, giesmių ir dainų, koncertą dovanojo Jūratė Dailydėnienė ir Daiva Mažeikaitė. Skambėjo dainos ir giesmės, kurios skambėdavo mūsų tautos tremtinių lūpose ir širdyse, kai kurių akyse sužibo ir ašara. Po koncerto visi drauge susirinkę prie atminimo koplystulpio ir sugiedjome "Marija Marija" giesmę.

2024-06-14
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos