Klimato kaitos programos lėšomis įrengtos saulės baterijos

Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vykdomam projektui:  „Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos, esančios Kauno raj., Babtų mstl., 6 KW saulės elektrinės įrengimas“  finansavimas skirtas iš Klimato kaitos programos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. D1-536 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ pakeitimo“
Tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 7547.38 Eur (įskaitant PVM). APVA įsipareigoja suteikti Babtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijai ne didesnę kaip 4764.00 Eur subsidiją, t.y. 80 proc. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

2023-06-12
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos