Maldos už ūkininkus

Balandžio 25 d. Šv. Morkaus šventė! Babtų šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje vyko Šv. Mišios už žemdirbius ir ūkininkus! Jau penkti metai ypač aktuali mūsų klebono Žilvino Zinkevičiaus atgaivinta tradicija. Šv. Mišiose buvo prašoma Dievo globos ir apsaugos nuo gamtos stichijų. Šiomis dienomis, klebonas mielai vyko ir palaimino panorėjusių ūkininkų ir žemdirbių laukus. Nuoširdus dėkui.

Mindaugas Maciulevičius

2023-04-26
Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos