Pelenų diena - Gavėnios pradžia.

Kviečiame pradėti šventą Gavėnios laiką su priminimu ir kvietimu: "Atsiverskite ir įtikėkite Evangeliją".

2024-02-09
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos