Pelenų diena

Vasario 22 diena, Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia.

Šv. Mišios, Babtų bažnyčioje bus aukojamos 18 val. Jų metu, tikintiesiems, atgailos ženklan, bus beriami ant galvos pašventinti pelenai.

Šią dieną tikintiesiems PRIVALOMAS pasninkas.

2023-02-20
Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos