Rudeninė talka

Nuoširdi padėka visiems, kurie atvyko su gera nuotaika tvarkyti Babtų bažnyčios šventoriaus aplinkos. Buvo smagu matyti daug parapijiečių bei Babtų gimnazijos mokinių. Džiaugsmas matyt visus Babtų gyventojus prisidedant prie organizuojamų talkų!!! Jus tikri šaunuoliai!!!

Padėka, Babtų seniūnui Gedimimui Pupiniui bei seniūnijos darbuotojams, už pagalbą išvežant lapus.

2023-10-31
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos