Iškilmingai paminėtas Babtų bažnyčios 170-metis.


Sekmadienį, liepos 2 d. Babtų bažnyčioje vykę šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai buvo ypatingi: mūsų
parapiją aplankė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir vicekancleris Vincentas Lizdenis bei iškilmingai paminėta Babtų bažnyčios 170 metų sukaktis.
Vyskupas K. Kėvalas aukojo šventąsias Mišias ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą 20 Babtų parapijos
jaunuoliams. Prasmingame pamoksle vyskupas pabrėžė Babtų parapijos globėjų šv. Apaštalų Petro ir Povilo reikšmę ir įtaką visai katalikų bažnyčiai. Šv. Petras ir Povilas laikomi apaštalų vadovais, jų misijos ryškiausiai išsiskiria iš kitų. Jie lyg pasaulio žibintai telkė Kristaus šeimyną, kol juodu sujungė vienas kankinystės vainikas.
Šių apaštalų skulptūros puošia pagrindinį Babtų bažnyčios altorių: šv. Petras – su raktais rankoje, šv. Povilas – su knyga. Šv. Petro raktai yra sudedamoji ilgą istoriją turinčio Babtų miestelio herbo dalis.
Mišioms didingumo suteikė pučiamųjų orkestras „Algupys“, naujai suskambusios bažnyčios choristų
giesmės, gausi tikinčiųjų procesija aplink bažnyčią. Klebonas Žilvinas Zinkevičius perskaitė savo veiklos
parapijoje ataskaitą nuo pat darbo Babtuose pradžios – 2018 metų. Jį sveikino ir jėgų naujiems darbams
linkėjo svečiai iš Kauno r. savivaldybės ir seniūnijos. Visiems Mišių dalyviams buvo padovanota po Babtų
bažnyčios istorijos svarbiausius faktus atspindintį lankstinuką.
Šventė tęsėsi miestelio centre, kur skambiomis dainomis linksmintis ragino uždegantis grupės „Lietuvaičiai“ duetas – jų koncertą dovanojo Babtų seniūnijos ūkininkai. Babtiškiai vaišinosi vyskupo palaimintu maistu, kurį skaniai ir išradingai patiekė Babtų gimnazijos virtuvės meistrės, Antagynės medžiotojų būrelis ir talentinga konditerė iš Stabaunyčiaus Jolanta Čižinauskienė. Net ir orai buvo palankūs švęsti – lietus prapliupo tik pasibaigus šventei.


Vida Sabaliauskienė

Nuotraukos Ernesto Liutkaus

Daugiau nuotraukų rasite paspaudę nuorodą: https://babtuparapija.lt/galerija/sv-petro-ir-povilo-atlaidai/

2023-07-03
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos