Ukrainos Dievo Motinos ikonos kelionė po parapijas

Kovo 3  dienos vakarą, Kauno kunigų seminarijoje Ukrainos Chmelnickio apskrities karinių pajėgų kapelionas tėvas Leonidas kaip padėką už Kauno rajono ūkininkų sąjungos aukas ir paramą įteikė mums paties vyskupo dovanotą Dievo Motinos ikoną.

Ūkininkų sąjungos nariai pasitarę nutarėm, kad Šventas reikalas ją visai visuomenei parodyti. Kovo 5 dieną, Babtų bažnyčioje kunigas Žilvinas Zinkevičius ją pašventino ir dvi savaites Babtų gyventojai gali ikoną pamatyti bei prie jos pasimelsti už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Po to dvi savaites ikona bus eksponuojama Panevėžiuko bažnyčioje. Ir taip toliau kitose Kauno rajono bažnyčiose po dvi savaites, kad visi Kauno rajoniečiai pamatytų.

Ikonoje yra vaizduojami visi didvyriai, kurie atidavė savo gyvybes už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę. Ikonos viršuje yra pavaizduoti visi šventeiji ir Dievo Motina, kuri išskėtus rankas meldžiasi į savo Sūnų Jėzų Kristų, kad Jis užtartų ir padėtų pasaulyje įkurti taiką.

Maldai prie šv. Motinos ikonos Babtų bažnyčia bus atidaryta šiokiadieniais nuo 17 valandos, sekmadieniais nuo 8 val.

Daugiau nuotraukų čia: https://babtuparapija.lt/galerija/dievo-motinos-ikona/

2023-03-09
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos