Verbų sekmadienis

Kristaus kančios, Verbų sekmadienį, įžengėme į Didžiąją Savaitę. Šią dieną Babtų ir Panevėžiuko parapijose vyko Gavėnios rekolekcijos, išpažinčių klausė ir pamokslus sakė Marijos Radijo programų direktorius – kun. Sigitas Jurkštas. Daug parapijiečių pasinaudojo galimybę prieiti Sutaikinimo Sakramentą ir taip pasiruošti pasitikti šv. Velykų šventes atsinaujinę ir išsilaisvinę nuo nuodėmių.

Šv. Mišiose iškilmingai minėjome Kristaus šlovingą įžengimą į Jeruzalę. Tikintieji gausiai dalyvaudami šv. Mišiose į bažnyčią atsinešė verbų šakeles – kadagio, palmės šakeles, pirmų pavasario gėlių žiedelius. Pradžioje šv. Mišių buvo palaimintos verbos ir daroma Verbų procesija, kaip priminimui Jėzaus įžengimo į Jeruzalę. Šią dieną buvo skaitoma Kristaus kančios istoriją, kurią kartu su parapijos klebonu Babtų bažnyčioje skaitė Sutvirtinimo sakramentui besirengiantys jaunimas. Panevėžiuko bažnyčioje Kristaus kančios istoriją skaitė kunigas svečias drauge su parapijiečiais. Tai viena iš dviejų dienų metuose, kai Evangeliją drauge su kunigu gali skaityti ir pasauliečiai. Antroji diena – Didyjį Penktadienį.

Baigdamas šv. Mišias parapijos klebonas padėkojo kun. Sigitui už atvykimą drauge švęsti Verbų sekmadienį bei pakvietė parapijiečius gausiai dalyvauti Didžiojo tridienio liturgijoje ir drauge išgyventi pagrindinias mūsų tikėjimo šventes pilnai ir aktyviai dalyvaujant apeigose.

Nuotraukos: Ernesto Liutkaus

Daugiau nuotraukų rasite paspaudę nuorodą: https://babtuparapija.lt/galerija/verbu-sekmadienis-2024/

2024-03-24
Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos