Verbų sekmadienis

Verbu sekmadieniu pradėjome Didžiąją Savaitę. Šią dieną, su verbų šakele rankose gausiai rinkosi tikintieji į Verbų sekmadienio iškilmes ir Gavėnios susitaikymo dieną mūsų parapijose.
Gavėnios susitaikymui, atvyko kunigas švečias iš Kauno, Eligijus Žakys. Svečias pasitarnavo Babtų ir Panevėžiuko parapijų tikintiesiems švenčiant Išpažinties Sakramentą. Prieš šv. Mišias buvo pašventintos verbų šakelės ir daroma iškilminga procesija. Kristaus Kančios istoriją, drauge su klebonu skaitė parapijos jaunimas besirengiantis Sutvirtinimo Sakramentui. Pamokslo metu, kunigas Eligijus, ragino nenusivilti jei nepavyko iki galo įvygdyti Gavėnios pasižadėjimų, dar yra likusi paskutinė savaitė, finišo tiesioji, daugiau laiko skirti maldai, gerų darbų padarymui. Svečias pristatė Didžiojo Tridienio esmę ir ragino išgyventi šias dienas dalyvaujant jų apeigose.
Didžiausia padėka, kunigui Eligijui, parapijiečiams ir svečiams kurie drauge pradėjome švęsti Didžiąją Savaitę.

Daugiau nuotraukų rasite paspaudę nuorodą: https://babtuparapija.lt/galerija/verbu-sekmadienis/

2023-04-02
Babtų parapija © 2023 / Visos teisės saugomos