Santuoka

Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris visam gyvenimui sudaro bendrą sąjungą, savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, – vienumas, neišardomumas ir pasirengimas būti vaisingiems. Tarp pakrikštytųjų negali būti teisėtos santuokinės sutarties, kuri tuo pačiu nebūtų sakramentas. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta ir atbaigta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta. Štai koks dviejų vienos vilties, vienos drausmės ir tos pačios priklausomybės tikinčiųjų ryšys: abu lygiateisiai, abu vienas kitam atsidavę, be jokių sielos ir kūno paslapčių. Tai iš tikrųjų du viename kūne, o kur kūnas vienas, ten ir dvasia viena. Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus (jaunesniam amžiui reikalingas vyskupo leidimas) ir esantys laisvame stovyje.


Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris visam gyvenimui sudaro bendrą sąjungą, savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, – vienumas, neišardomumas ir pasirengimas būti vaisingiems. Tarp pakrikštytųjų negali būti teisėtos santuokinės sutarties, kuri tuo pačiu nebūtų sakramentas. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta ir atbaigta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta. Štai koks dviejų vienos vilties, vienos drausmės ir tos pačios priklausomybės tikinčiųjų ryšys: abu lygiateisiai, abu vienas kitam atsidavę, be jokių sielos ir kūno paslapčių. Tai iš tikrųjų du viename kūne, o kur kūnas vienas, ten ir dvasia viena. Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus (jaunesniam amžiui reikalingas vyskupo leidimas) ir esantys laisvame stovyje.


Primename, jog nuo 2012 m. birželio mėn. 1 d. jaunavedžiams nebereikia patiems informuoti Civilinės metrikacijos skyriaus apie bažnyčioje sudarytą santuoką. Šiuo formalumu rūpinasi bažnyčios atstovai.
Taigi, jeigu Santuokos Sakramentą nusprendėte švęsti bažnyčioje, į Civilinės metrikacijos skyrių Jums vykti jau nereikės.
Nauja tvarka įsigalioja teisingumo ministrui Vyriausybės vardu pasirašius susitarimą su Lietuvos Vyskupų konferencija ir atitinkamai pakeitus Civilinės metrikacijos taisykles. Jos galioja visų konfesijų atstovams.

Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos